نمایش 1–20 از 22 نتیجه

مته

مته استوانه ای – فرمت (format) سری 1001

تومان31,000تومان190,000
Brand

Format ( فرمت )

قطر

2, 2,5, 3, 3,2, 3,8, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5,5, 6, 6.7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5

کارگیر

24, 30, 33, 36, 43, 47, 52, 57, 63, 69, 75, 81

متریال

HSS

مدل

1001

استاندارد

DIN338

طول کل

101, 109, 117, 125, 49, 57, 61, 65, 75, 80, 86, 93

مته تمام الماس 3xD چک ZPS استاندارد DIN6539

تومان800,000تومان3,000,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

10, 4, 5, 6, 8

کارگیر

22, 26, 28, 36, 43

متریال

SC

مدل

C30012

استاندارد

DIN6539

طول کل

55, 62, 66, 79, 89

مته تمام الماس 5xD چک ZPS استاندارد DIN338 سری C10012

تومان1,150,000تومان5,500,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

10, 4, 5, 6, 8

کارگیر

43, 52, 57, 75, 87

متریال

SC

مدل

C10012

استاندارد

DIN338

طول کل

117, 133, 75, 86, 93

مته ته گرد HSS بلند ZPS چک DIN1869 سری VN60010

تومان260,000تومان2,300,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

10, 11, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5

کارگیر

100, 120, 125, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 185, 195, 85, 95

متریال

HSS

مدل

VN60010

استاندارد

DIN1869

طول کل

125, 140, 150, 175, 185, 195, 205, 215, 225, 240, 250, 265, 280

مته ته گرد HSS فوق بلند ZPS چک DIN1869 سری VN80010

تومان670,000تومان3,950,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5

کارگیر

180, 190, 200, 210, 225, 235, 250, 265, 280, 295, 310, 330

متریال

HSS

مدل

VN80010

استاندارد

DIN1869

طول کل

265, 280, 295, 315, 330, 350, 370, 390, 410, 430, 455, 480

مته ته گرد ZPS HSS DIN338 سری VN10010

تومان40,000تومان1,080,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 10, 10,5, 10,6, 10,7, 10,8, 10,9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11, 11,5, 11,6, 11,7, 11,8, 11,9, 11.2, 11.3, 11.4, 12, 12,5, 12,6, 12,7, 12,8, 12,9, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 2, 2,5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 26, 27, 28, 29, 3, 3,2, 3,7, 3,8, 3.1, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 4,2, 4,5, 4,7, 4,8, 4,9, 4.1, 43, 44, 46, 5, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 7,5, 7,7, 7,8, 7,9, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

کارگیر

101, 108, 114, 12, 120, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 52, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 94

متریال

HSS

مدل

VN10010

استاندارد

DIN338

طول کل

101, 109, 117, 125, 133, 142, 151, 160, 169, 178, 34, 38, 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 93

مته ته گرد مخصوص استیل HSSCo 5% نیمه بلند ZPS چک DIN338 سری VN20015

تومان135,000تومان2,200,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

1, 1.1, 1.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5

کارگیر

102, 109, 115, 121, 128, 134, 37, 45, 56, 62, 66, 73, 78, 87, 91, 97

متریال

HSSCO 5%

مدل

VN20015

استاندارد

DIN340

طول کل

100, 112, 119, 132, 139, 148, 156, 165, 175, 184, 195, 205, 56, 60, 70, 85, 95

مته ته گرد مخصوص استیل ZPS HSSCO 5% DIN338 سری VN10015

تومان55,000تومان1,600,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13, 13.2, 13.5, 13.8, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9

کارگیر

101, 108, 114, 12, 120, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 52, 57, 63, 69, 75, 81, 84, 87, 94

متریال

HSSCO 5%

مدل

VN10015

استاندارد

DIN338

طول کل

101, 109, 117, 125, 133, 142, 151, 160, 169, 178, 34, 38, 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 93

مته ته گرد مخصوص استیل و فولاد سخت ZPS HSSCO 8% DIN338 سری VN10018

تومان110,000تومان440,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

10, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.8, 7, 7.5, 8, 8.5, 9

کارگیر

33, 36, 39, 43, 47, 52, 57, 63, 69, 75, 81, 87

متریال

HSSCo 8%

مدل

VN10018

استاندارد

DIN338

طول کل

101, 109, 117, 125, 133, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 93

مته ته مرس HSS روکش مشکی ZPS چک DIN345 سری VK10010

تومان1,750,000تومان74,000,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 2,5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 3,2, 3,7, 3,8, 30, 30.5, 31, 31.5, 32.5, 33, 33.5, 34, 34.5, 35, 35.5, 36, 36.5, 37.5, 38.5, 39, 39.5, 4,2, 4,5, 4,7, 4,8, 4,9, 40, 40.5, 41, 43, 44, 46, 5,5, 50, 6,5, 60, 7,5, 70, 8,5, 80, 90

کارگیر

120, 125, 135, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 230, 245, 250, 255, 260, 265, 270

متریال

HSS

مدل

VK10010

استاندارد

DIN345

طول کل

218, 223, 233, 243, 248, 253, 276, 281, 286, 291, 296, 301, 334, 339, 344, 349, 354, 359, 364, 369, 417, 432, 437, 442, 514, 519, 524

مته ته مرس HSSCo 5%کبات ZPS چک DIN345 سری VK10015

تومان2,000,000تومان23,900,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

16, 16.5, 17, 17,5, 18, 18,5, 19, 19,5, 2,5, 20, 20,5, 21, 21,5, 22, 22,5, 23, 23,5, 24, 24,5, 25,5, 26, 26,5, 27, 27,5, 28, 28,5, 29, 29,5, 3,2, 3,7, 3,8, 30, 31,5, 32,5, 33, 33,5, 34, 35, 35,5, 36, 36,5, 39, 39,5, 4,2, 4,5, 4,7, 4,8, 4,9, 40, 50

کارگیر

120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 215, 220

متریال

HSS

مدل

VK10015

استاندارد

DIN345

طول کل

218, 223, 228, 233, 238, 243, 248, 253, 276, 281, 286, 291, 296, 301, 334, 339, 344, 349, 364, 369

مته ته مرس بلند ZPS چک DIN341 سری VK60010

تومان2,350,000تومان11,000,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 15, 16, 17, 19, 2,5, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3,2, 30, 31

کارگیر

116, 125, 134, 142, 147, 153, 159, 171, 177, 184, 191, 198, 206, 214, 222, 230, 239, 248

متریال

HSS

مدل

VK60010

استاندارد

DIN341

طول کل

197, 206, 215, 223, 245, 254, 257, 269, 275, 282, 289, 296, 327, 335, 343, 351, 360, 397

مته ته مرس فوق بلند ZPS چک DIN1870 سری VK80010

تومان1,570,000تومان20,980,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2,5, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3,2, 30, 31, 33, 34, 35

کارگیر

235, 250, 260, 275, 295, 310, 325, 3385, 345, 365, 385, 410, 430

متریال

HSS

مدل

VK80010

استاندارد

DIN1870

طول کل

360, 375, 395, 410, 425, 445, 465, 490, 515, 555, 580, 610, 635, 665

مته ته مورس – فرمت (format) سری 1080

تومان660,000تومان3,100,000
Brand

Format ( فرمت )

قطر

10, 11, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5, 15, 15.5, 16, 17.5, 19, 2, 2,5, 21.5, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 26, 27, 28, 29

کارگیر

101, 108, 114, 120, 125, 135, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 24, 87, 94

متریال

HSS

مدل

1080

استاندارد

DIN345

طول کل

168, 175, 182, 189, 212, 218, 223, 233, 248, 253, 276, 281, 286, 291, 296, 49

مته ته مورس نیمه بلند – تیتکس (TITEX) آلمان

تومان3,300,000تومان10,400,000
Brand

TITEX ( تیتکس )

قطر

28, 3,2, 3,8, 32.5, 33, 34, 35, 36, 39, 4,2, 4,5, 43, 44, 46

کارگیر

185, 210, 250, 270, 280, 290, 300, 310, 320

متریال

HSS, HSS FETTEH

استاندارد

DIN341

طول کل

345, 352, 400, 420, 430, 440, 460

مته خزینه 90 درجه HSSCO 5% کبالت ZPS چک سری CS25205

تومان385,000تومان3,250,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

10, 10.4, 11.5, 13.4, 15, 16.5, 19, 2,5, 20.5, 23, 26, 28, 30, 31, 5, 5.3, 5.8, 6, 6.3, 7, 7.3, 8, 8.3, 9.4

متریال

HSSCO

مدل

CS25205

استاندارد

DIN335C

طول کل

40, 45, 50, 56, 60, 63, 67, 68, 71

مته کاجی HSS ZPS چک سری 94010

تومان2,250,000تومان8,900,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6, 9, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38

متریال

HSS

مدل

94010

طول کل

100, 65, 75

مته کاجی HSSCO 5% ZPS چک سری 94015

تومان2,650,000تومان10,300,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6, 9, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, 38

متریال

HSSCO

مدل

94015

طول کل

100, 65, 75

مته مرغک HSS ZPS چک سری VS92010

تومان270,000تومان3,900,000
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

10, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8

کارگیر

10, 12.5, 16, 20, 25, 5, 6.3, 8

متریال

HSS

مدل

VS92010

استاندارد

DIN333A

طول کل

100, 40, 45, 50, 55, 6.3, 71, 80