مته ته گرد ZPS HSS DIN338 سری VN10010

مته ته گرد ZPS سری VN10010

قطر : 1 ~ 16 میلی متر
کارگیر : 12 ~ 120 میلی متر
طول کلی : 34 ~ 178 میلی متر
متریال : HSS
استاندارد : DIN338
ساخت : چک

مته های HSS مخصوص آهن و فولاد های ساختمانی

شناسه محصول: نامعلوم

تومان40,000تومان1,080,000

توضیحات کلی

کد کالا شرح کالا
VN10010.0100 Drill 1x34x12 DIN338,HSS
VN10010.0110 Drill 2x49x24 DIN338,HSS
VN10010.0120 Drill 1.2x38x16 DIN338,HSS
VN10010.0130 Drill 1.3x38x16 DIN338,HSS
VN10010.0140 Drill 1.4x40x18 DIN338,HSS
VN10010.0150 Drill 1,5x40x18 DIN338,HSS
VN10010.0160 Drill 1.6x43x20 DIN338,HSS
VN10010.0170 Drill 1.7x43x20 DIN338,HSS
VN10010.0180 Drill 1.8x46x22 DIN338,HSS
VN10010.0190 Drill 1.9x46x22 DIN338,HSS
VN10010.0200 Drill 2x49x24 DIN338,HSS
VN10010.0210 Drill 2.1x49x29 DIN338,HSS
VN10010.0220 Drill 2.2x53x27 DIN338,HSS
VN10010.0230 Drill 2.3x53x27 DIN338,HSS
VN10010.0240 Drill 2.4x57x30 DIN338,HSS
VN10010.0250 Drill 2,5x57x30 DIN338,HSS
VN10010.0260 Drill 2,6x57x30 DIN338,HSS
VN10010.0270 Drill 2,7x61x33 DIN338,HSS
VN10010.0280 Drill 2,8x61x33 DIN338,HSS
VN10010.290 Drill 2,9x61x33 DIN338,HSS
VN10010.0300 Drill 3x61x33 DIN338,HSS
VN10010.0310 Drill 3.1x65x36 DIN338,HSS
VN10010.0320 Drill 3,2x65x36 DIN338,HSS
VN10010.0330 Drill 3,3x65x36 DIN338,HSS
VN10010.0340 Drill 3,4x70x39 DIN338,HSS
VN10010.0350 Drill 3,5x70x39 DIN338,HSS
VN10010.0360 Drill 3,6x70x39 DIN338,HSS
VN10010.0370 Drill 3,7x70x39 DIN338,HSS
VN10010.0380 Drill 3,8x75x43 DIN338,HSS
VN10010.0390 Drill 3,9x75x43 DIN338,HSS
VN10010.0400 Drill 4x75x43 DIN338,HSS
VN10010.0410 Drill 4.1x75x43 DIN338,HSS
VN10010.0420 Drill 4,2x75x43 DIN338,HSS
VN10010.0430 Drill 4,3x80x47 DIN338,HSS
VN10010.0440 Drill 4,4x80x47 DIN338,HSS
VN10010.0450 Drill 4,5x80x47 DIN338,HSS
VN10010.0460 Drill 4,6x80x47 DIN338,HSS
VN10010.0470 Drill 4,7x80x47 DIN338,HSS
VN10010.0480 Drill 4,8x86x52 DIN338,HSS
VN10010.0490 Drill 4,9x86x52 DIN338,HSS
VN10010.0500 Drill 5x86x52 DIN338,HSS
VN10010.0510 Drill 5.1x86x52 DIN338,HSS
VN10010.0520 Drill 5.2x86x52 DIN338,HSS
VN10010.0530 Drill 5.3x86x52 DIN338,HSS
VN10010.0540 Drill 5.4x93x57 DIN338,HSS
VN10010.0550 Drill 5,5x93x57 DIN338,HSS
VN10010.0560 Drill 5,6x93x57 DIN338,HSS
VN10010.0570 Drill 5,7x93x57 DIN338,HSS
VN10010.0580 Drill 5,8x93x57 DIN338,HSS
VN10010.0590 Drill 5,9x93x57 DIN338,HSS
VN10010.0600 Drill 6x93x57 DIN338,HSS
VN10010.0610 Drill 6.1x101x63 DIN338,HSS
VN10010.0620 Drill 6.2x101x63 DIN338,HSS
VN10010.0630 Drill 6.3x101x63 DIN338,HSS
VN10010.0640 Drill 6.4x101x63 DIN338,HSS
VN10010.0650 Drill 6,5x101x63 DIN338,HSS
VN10010.0660 Drill 6,6x101x63 DIN338,HSS
VN10010.0670 Drill 6,7x101x63 DIN338,HSS
VN10010.0680 Drill 6,8x109x69 DIN338,HSS
VN10010.0690 Drill 6,9x109x69 DIN338,HSS
VN10010.0700 Drill 7x109x69 DIN338,HSS
VN10010.0710 Drill 7.1x109x69 DIN338,HSS
VN10010.0720 Drill 7.2x109x69 DIN338,HSS
VN10010.0730 Drill 7.3x109x69 DIN338,HSS
VN10010.0740 Drill 7.4x109x69 DIN338,HSS
VN10010.0750 Drill 7,5x109x69 DIN338,HSS
VN10010.0760 Drill 2x49x24 DIN338,HSS
VN10010.0770 Drill 7,7x117x75 DIN338,HSS
VN10010.0780 Drill 7,8x117x75 DIN338,HSS
VN10010.0790 Drill 7,9x117x75 DIN338,HSS
VN10010.0800 Drill 8x117x75 DIN338,HSS
VN10010.0810 Drill 8.1x117x75 DIN338,HSS
VN10010.0820 Drill 8.2x117x75 DIN338,HSS
VN10010.0830 Drill 8.3x117x75 DIN338,HSS
VN10010.0840 Drill 8.4x117x75 DIN338,HSS
VN10010.0850 Drill 8,5x117x75 DIN338,HSS
VN10010.0860 Drill 8,6x125x81 DIN338,HSS
VN10010.0870 Drill 8,7x125x81 DIN338,HSS
VN10010.0880 Drill 8,8x125x81 DIN338,HSS
VN10010.0890 Drill 8,9x125x81 DIN338,HSS
VN10010.0900 Drill 9x125x81 DIN338,HSS
VN10010.0910 Drill 9.1x125x81 DIN338,HSS
VN10010.0920 Drill 9.2x125x81 DIN338,HSS
VN10010.0930 Drill 9.3x125x81 DIN338,HSS
VN10010.0940 Drill 9.4x125x81 DIN338,HSS
VN10010.0950 Drill 9,5x125x81 DIN338,HSS
VN10010.0960 Drill 9,6x133x87 DIN338,HSS
VN10010.0970 Drill 9,7x133x87 DIN338,HSS
VN10010.0980 Drill 9,8x133x87 DIN338,HSS
VN10010.0990 Drill 9,9x133x87 DIN338,HSS
VN10010.1000 Drill 10x133x87 DIN338,HSS
VN10010.1010 Drill 10.1x133x87 DIN338,HSS
VN10010.1020 Drill 10.2x133x87 DIN338,HSS
VN10010.1030 Drill 10.3x133x87 DIN338,HSS
VN10010.1040 Drill 10.4x133x87 DIN338,HSS
VN10010.1050 Drill 10,5x133x87 DIN338,HSS
VN10010.1060 Drill 10,6x133x87 DIN338,HSS
VN10010.1070 Drill 10,7x142x94 DIN338,HSS
VN10010.1080 Drill 10,8x142x94 DIN338,HSS
VN10010.1090 Drill 10,9x142x94 DIN338,HSS
VN10010.1100 Drill 11x142x94 DIN338,HSS
VN10010.1110 Drill 2x49x24 DIN338,HSS
VN10010.1120 Drill 11.2x142x94 DIN338,HSS
VN10010.1130 Drill 11.3x142x94 DIN338,HSS
VN10010.1140 Drill 11.4x142x94 DIN338,HSS
VN10010.1150 Drill 11,5x142x94 DIN338,HSS
VN10010.1160 Drill 11,6x142x94 DIN338,HSS
VN10010.1170 Drill 11,7x142x94 DIN338,HSS
VN10010.1180 Drill 11,8x142x94 DIN338,HSS
VN10010.1190 Drill 11,9x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1200 Drill 12x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1210 Drill 12.1x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1220 Drill 12.2x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1230 Drill 12.3x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1240 Drill 12.4x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1250 Drill 12,5x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1260 Drill 12,6x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1270 Drill 12,7x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1280 Drill 12,8x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1290 Drill 12,9x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1300 Drill 13x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1310 Drill 13.1x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1320 Drill 13.2x151x101 DIN338,HSS
VN10010.1330 Drill 2x49x24 DIN338,HSS
VN10010.1340 Drill 13.4x160x108 DIN338,HSS
VN10010.1350 Drill 13.5x160x108 DIN338,HSS
VN10010.1360 Drill 13.6x160x108 DIN338,HSS
VN10010.1370 Drill 13.7x160x108 DIN338,HSS
VN10010.1380 Drill 13.8x160x108 DIN338,HSS
VN10010.1390 Drill 13.9x160x108 DIN338,HSS
VN10010.1400 Drill 14x160x108 DIN338,HSS
VN10010.1450 Drill 14.5x169x114 DIN338,HSS
VN10010.1500 Drill 15x169x114 DIN338,HSS
VN10010.1550 Drill 15.5x178x120 DIN338,HSS
VN10010.1600 Drill 16x178x120 DIN338,HSS
توضیحات تکمیلی
Brand

ZPS ( ضد‌پی‌اس )

قطر

1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 10, 10,5, 10,6, 10,7, 10,8, 10,9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11, 11,5, 11,6, 11,7, 11,8, 11,9, 11.2, 11.3, 11.4, 12, 12,5, 12,6, 12,7, 12,8, 12,9, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 2, 2,5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 26, 27, 28, 29, 3, 3,2, 3,7, 3,8, 3.1, 33, 34, 35, 36, 39, 4, 4,2, 4,5, 4,7, 4,8, 4,9, 4.1, 43, 44, 46, 5, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 7,5, 7,7, 7,8, 7,9, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 9,5, 9,6, 9,7, 9,8, 9,9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

کارگیر

101, 108, 114, 12, 120, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 52, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 94

متریال

HSS

مدل

VN10010

استاندارد

DIN338

طول کل

101, 109, 117, 125, 133, 142, 151, 160, 169, 178, 34, 38, 40, 43, 46, 49, 53, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 93

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مته ته گرد ZPS HSS DIN338 سری VN10010”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره برند
ZPS ( ضد‌پی‌اس )